Archix s.r.o.

l Zábrdovická 16a l Brno 615 00 l Česká republika l

Ateliér se zaměřuje na projekční činnost v oblasti staveb a interiérů, zpracovává návrhy nových bytových i průmyslových budov, zabývá se řešením interiérů. Nedílnou součástí
je design nábytku. Důraz je kladen především na dokonalé výtvarné a technické zvládnutí detailu, zajímavou práci s materiálem a osobitý přístup k jednotlivým projektům.
Kreativní řešení návrhů odráží soudobé tendence v architektuře na domácí i zahraniční scéně. Architektonická kancelář zajišťuje projektovou dokumentaci ve všech stupních včetně engineeringu, zhotovení prováděcí dokumentace a osobní spoluúčast při provádění díla formou autorského dozoru, případně dozoru investora.

Ateliér vznikl v roce 2000 nejprve jako sdružení fyzických osob pod názvem ATELIER 4M
a od roku 2006 funguje jako společnost ARCHIX, s.r.o.

Jednatelé společnosti :
Ing. arch. Milan Podroužek a Ing. arch. Martin Kubeš.

 

ARCHIX TEAM:

Ing. arch. Milan Podroužek
hlavní architekt
Ing. arch. Martin Kubeš
hlavní architekt

Ing. Roman Koplík
projektant
Ing. arch. Jana Burešová
architekt
Ing. arch. Hana Vinohradská
architekt

Dále spolupracujeme s řadou specializovaných firem.

 
 
 
českyenglish